Tijdelijk duikverbod Zeelandbrug

Geplaatst door:Johny Meyssen
Datum:17-08-2018 om 06:02:49 uur
Bezoeken:73

De Provincie Zeeland voert conserveringswerkzaamheden uit aan de pijlers 1, 2 en 3 van de Zeelandbrug. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van werkvaartuigen. In verband hiermee is een tijdelijk verbod op het uitoefenen van de onderwatersport ingesteld bij duiklocatie Pijlers Zeelandbrug.

Tijdelijk duikverbod Zeelandbrug

De werkvaartuigen liggen tijdens de werkzaamheden pal tegen de pijlers. De Oosterschelde is een getijdegebied. In verband met de aanzienlijke stroming en diepgang ter plaatse van de werkzaamheden, dient door de werkvaartuigen veelvuldig te worden gemanoeuvreerd met behulp van de schroef. Doordat tijdens deze acties eventueel aanwezige duikers niet tijdig door de schipper kunnen worden opgemerkt, kunnen hierdoor onveilige of zelfs levensbedreigende situaties ontstaan.

Het is voor de veiligheid van de onderwatersporter noodzakelijk om tijdens de periode van maandag 13 augustus tot en met zaterdag 18 augustus 2018 een verbod op het beoefenen van de onderwatersport in te stellen. Er geldt voor die periode een duikverbod. Het duikverbod geldt 24 uur per dag, dus ook in de avonduren!